نشریه مطالعات مروری علوم ورزشی و تندرستی

در این نشریه هدف بر این است که مقالات مروری علوم ورزشی بر اساس استانداردهای بین المللی به زبان فارسی به چاپ برساند. بدیهی است که نتایج فعالیت­های علمی پژوهشگران با توجه به تعهد بالای نشریه در راستای اجرای کار علمی اصیل و ارائه اطلاعات علمی کاربردی و مفید در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت و با یاری خداوند متعال و کمک گرفتن از اساتید صاحب سبک و با دانش و تجربه در علوم ورزشی، این نشریه سهمی مفید و اساسی در راستای گسترش فعالیت ورزشی و تندرستی در جامعه خواهد داشت.

صاحب امتیاز:
پژوهشکده علوم ورزشی و تندرستی/ دانشگاه علامه طباطبائی

مدیر مسئول:
حبیب هنری

سردبیر:
مینو باسامی

اعضای هیات تحریریه:
محمد حسین علیزاده مهدی کارگر فرد سجاد احمدی زاد غلامعلی کارگر رامین بلوچی رسول اسلامی زهرا سلمان

اعضای هیات تحریریه بین المللی:
بهرام ارجمندی

دبیر تخصصی:
هاشم پیری

گرافیست:
مهین کشاورز رضوان

کارشناس نشریه:
مهین کشاورز رضوان


دوره انتشار: دو فصلنامه